« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 106 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Miverena any Betela 008

Miverena any Betela 008

Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

Mba nozahanao ve ny bokin' ny fiainam-panahinao ? Moa voalaminao ara-dalàna ve ny kaontinao amin' ny Tompo ? Aiza ny voady Izay nataonao ny voalohan' ny volana janoary ary ny faharoan' ny volana janoary 1966 ? Nanokana fotoana vitsivitsy tao amin’ ny miafina ianao tamin' izany fo­toana Izany hivavahana sy hangatahana amin' Andriamanitra hoe : "Satria efa novonjenao aho, dia aoka aho ho azo ampia­saina hamonjy fanahin' olona ho Anao". Nandray andraikitra ianao hivavaka ho an' ny fianakaviana rehetra tsy mbola voa­vonjy. Nanao fanekena ianao fa hamaky toko 3 na 4 isan' andro ao amin' ny Baiboly. AIZA IZAO IRENY VOADY IRENY ? Nahomby ve ny devoly hanosika anao ho any Sekema toa an' i Jakoba ? Sa mbola ao Betela ianao, sa efa eny an-dàlana mankany Sekema ?

 

Misy OLONA IRAY anefa, Izay tia antsika amin' ny fitia­vana mandrakizay, dia ny Mpamonjintsika izany ! Ny Mpana­lalana antsika, dia Jesosy Kristy, Izay eo an-tànana an-kava‑

nan' ny Ray mitalaho hoe : "Efa nivavaka ho anao Aho, ry Petera, mba tsy ho levona ny finoanao".

Manatona antsika koa izao ny Tompo, toy izay nitenenany tamin' i Jakoba hoe : "Mitsangàna, mialà eto, MIALA AMIN' NY TSI-FIRAIKANA. Mialà eo amin' ny toerana IZAY NANDIKANAO NY DIDIN' ANDRIAMANITRA, ka miverena any Betela izay nanaovanao voady sy niovanao fo ary nahitanao tohatra nipaka tamin' ny lanitra sy ny anjelin' Andriamanitra, ka nantsoinao hoe : BETELA io toerana io ary ny vavanao mi­hitsy no nitenenanao hoe : "NY ANDRIAMANITR’ I BETELA NO ANDRIAMANITRO". Tsarovy izao maraina izao ny voady izay na­taonao tany Betela, ny fanolorantenanao raha natao batisan’ ny rano ianao, raha nanokana ny fiainanao mba handraisanao ny Batisan' ny Fanahy Masina ianao.

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
1567
Hier :
7742
Total :
1467093
Votre IP : 52.201.27.211