« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Qui est en ligne ?
Nous avons 182 invités en ligne
Te ho mambra ato amin'ny Lalamasaka

Noho ny "tentative d'intrusion des hackers" somary niverimberina dia nesorinay aloha ny lien fidirana ho mambra teto ambony (Devenir membre). Koa ianareo izay tsy mbola tafiditra membre eto amin'ny site dia iangaviana handefa ireto informations ireto amin'ny Administrateur avy hatrany (lalamasaka@gmail.com) mba hampidiranay anareo avy aty amin'ny back-end :

Nom & prénom, e-mail, Login, mot de passe, télephone.
Alefanay mail avy hatrany ny validation toy ny mahazatra.

Amin'ny fonay rehetra

Ny Administrateur

 
Zarao amintsika ny sarin'ny Fiangonanao

Te hifankahita aminareo an-tsary ny namana lavitra. Alaivo sary ny trano fiangonanareo, sarin'ny mpino en groupe, batisa, evangélisation, fiadiana fototra, fanokanam-piangonana, dia azonareo atao ny mandefa azy mail aty aminay (lalamasaka@gmail.com) mba handaharanay azy eo amin'ny rubrique Rakitsary.

 
Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy

Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin'ny alalan'ny Google maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavanan'ny page - Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy).

Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitetsika  ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay haka sary ny fiangonanareo ary handefa izany amin'ny : lalamasaka@gmail.com

Amin'ny fonay rehetra.

 
Mijoroa vavolombelona

Raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia azonao atao ny manome voninahitra ny Tompo eto amin'ny Site hampaherezana ny namana rehetra. mankanesa eo amin'ny Menu-Hijoro vavolombelona

 
Mitady Traducteurs

Ny Site Lalamasaka Hatry ny Ela dia mitady olona tsara sitrapo hanao traducteur en ligne (lahatsoratra amin'ny teny malagasy avadika teny anglisy; na anglisy sy frantsay avadika teny malagasy). Koa raha  terem-panahy ianao ka afaka hanome tanana dia iangaviana handefa ny numero téléphone sy adiresy mail-nao aty aminay na hiantso avy hatrany ny administrateur. Misaotra mialoha amin'ny tolo-tanana, Jereo Menu-Hifandray aminay

 
Accueil Momba anay

Momba anay

Ny Lalamasaka Hatry ny Ela dia vondrona Kristiana ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara, mitory ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny tanjon'ny Site dia ny hitaona fanahy maro ho amin'ny Famonjena ary ny hizara ny tenin'Andriamanitra sy fahatsapana amin'ny fanarahana ny Tompo Jesosy.

Izahay dia miara-miasa amin'ireo mpino kristiana, mpitandrina, ary mpitory teny ao amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy amin'ny famelomana ny Site. Koa miezaka izahay manangona torinteny sy fijoroana vavolombelona avy amin'izy ireo mba handraisantsika sakafom-panahy vaovao sy mitohy hatrany.

Ny Menu - Hijoro Vavolombelona dia sehatra natao ho an'ny rehetra ahafahatsika manome voninahitra an'i Jesosy Kristy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainanao; dia Famonjena, Fanasitranana, Fahagagana, Fiovam-po, Fitahiana... na izay fahatsapana tsara rehetra noraisinao tamin'ny Tompo.

Raha manana fijoroana vavolombelona manokana kosa ianao dia azonao atao ny manoratra aminay ao amin'ny Menu - Hifandray aminay mba ahafahanay mametraka izany eo amin'ny Fijoroana Vavolombelona.

Izahay ihany koa dia manana Studio de Production Multimedia, izay mamokatra CD Fijoroana Vavolombelona. Koa raha manana fijoroana Vavolombelona mafonja ianao, manambara Fahagagana na Famonjena, Fanasitranana, sns dia azonao atao ny manantona anay mivantana ahazoanay mandray feo anao. Jereo eo amin'ny Menu - Hifandray aminay.

Ny Lalamasaka Hatry ny Ela dia manao asa fanompoana maimaimpoana, ary ny mpiara-miasa rehetra dia Kristiana mpilatsaka an-tsitrapo. Koa raha hitanao fa mahasoa anao sy ny hafa ny Site dia raisinay am-pifaliana ny fanomezana avy aminao ho fiaraha-miasa aminay :

- Vavaka mandrakariva mba hananan'ny rehetra hery sy fahasalamana, ary hahita fahombiazana amin'izao asa fanompoana izao,

- Fitaovana, hahafahana manatsara ny fomba fiasa,

- Vola, hanohanana ireo fandaniana amin'ny fitoriana ny Filazantsara amin'ireo tsy mbola tonga amin'ny Famonjena, toy ny fizarana Baiboly, Fihirana, Trakta, Gazety ara-panahy, Boky ara-panahy...

- Na fanampiana hafa hitanao fa ilaina amin'ny asa fitorianteny

Koa azonao atao ny mifandray aminay mivantana eo amin'ny Menu - Hifandray aminay.

Ny Tompo anie ho amintsika tsirairay !

Amin'ny fonay rehetra !

 

 

Verset du jours
Nous suivre
Sondage
Tinao ve ny site-ntsika
 
Statistika
Aujourd'hui :
3815
Hier :
8174
Total :
1706915
Votre IP : 54.90.86.231